Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 10. 5.2018
Příloha č. 1 - Podmínky servisní a systémové podpory
Doplněn čl. 5. - Ochrana osobních údajů a kodex chování v souladu s ustanoveními nařízení GDPR 
Příloha č. 2 - Licenční ujednání
Aktualizován čl. 4.1 – Přenos pseudonymizovaných údajů a odkaz na zpracování osobních dat dle ustanovení GDPR
Přejmenován čl. 7 – na Kontrola plnění závazků
Upraven čl. 6.1. – Přesnější definice odpovědností za škody
Příloha č. 3 - Podmínky poskytování služby Aktion CLOUD
Upraven čl. 7.3 – Úprava definice odstávky serveru nebo aplikací
Doplněn čl. 6. – Místo uložení dat zákazníka v souladu s GDPR
Doplněn č.8. – Ochrana osobních údajů v souladu GDPR

General Business Terms and Conditions (GTC)

Recyklační příspěvek