Správný krok k digitalizaci HSE procesů

Digitální brána je nový unikátní nástroj pro oblast bezpečnost práce s využitím moderních technologií. Je zásadním krokem k digitalizaci procesů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o online systém pro registraci pracovníků na určených místech pomocí identifikační karty, případně dalších doplňkových kontrolních faktorů, jako je například otisk prstu.

Jak to všechno začalo ...

“V roku 2022 sme s kolegami z EFG navrhli, spustili skúšobnú prevádzku a otestovali tzv. DIGITÁLNU BRÁNU, čo je ďalší prevratný nástroj na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku a  odhaľovania finančných strát. Digitálna brána (DB) je už implementovaná na piatich výrobných jednotkách v rafinérii a počet výrobných jednotiek s DB sa bude rozširovať. Systém DB identifikuje a zaznamenáva vstup a výstup osoby do a z výrobnej jednotky, čím získava konkrétne údaje o délce zotrvaní v priestore výrobnej jednotky. Tento údaj o prítomnosti – zotrvaní vo výrobnej jednotke je naviazaný na konkrétne pracovné povolenie (PP) a teda ešte viac konkretizuje čas práce osoby zapísanej na PP.  Systém DB má aj ďalšiu a nesporne aj dôležitejšiu výhodu a to operatívny okamžitý prehľad jednak celkového počtu, ale aj menovite konkrétnych osôb, ktoré sa v priestore výrobnej jednotky nachádzajú. Tento HSE faktor je výrazným posilnením pri nežiaducich udalostiach.

“Od začiatku roka 2023, ale už aj koncom roka 2022 nám táto inovácia priniesla obrovské úspechy a dosiahli sme výrazný pokles finančných strát.”

“Štefan KAHÚN, SLOVNAFT, a.s. – Regional Security SN”

Tato slova výstižně charakterizují nový a unikátní nástroj pro oblast bezpečnosti práce za využití moderních elektronických technologií.

O co se tedy jedná ?

Digitální brána“ je zásadním krokem směrem k digitalizaci procesů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o  on-line systém pro registraci pracovníků na určených místech pomocí identifikační karty, případně dalších doplňkových kontrolních faktorů, jako je například otisk prstu. Tato technologie může být aplikována na různá pracoviště, výrobní jednotky, stavební prostor či vyhrazená zařízení.

Každý pracovník má povinnost se identifikovat při vstupu a výstupu z výrobní jednotky speciálním elektronickém terminálu pomocí své přístupové karty. Terminál je připojen do podnikové datové sítě a data jsou ukládána na serveru. Hlavní výhodou tohoto řešení je velmi přesný přehled o počtu osob v daném místě v reálném čase, který není možné jiným způsobem efektivně zajistit. Pokud jsou pracovníci zaznamenávání pouze do papírových knih návštěv, nebo se pouze „hlásí“ u vedoucího objektu, je velmi těžké průběžně sledovat, kolik osob se na pracovišti nachází v případě nežádoucí události či havárie. Elektronická evidence tento problém pomáhá řešit. Pro jednotlivé pracovníky je elektronická proces rychý a jednoduchý. Na jednom pracovišti může být více identifikačních míst, což umožňuje registraci více osob najednou v časových špičkách, např. ráno při zahajování prací. Okamžitě po registraci vedoucí objektu vidí ve svém počítači (případně tabletu či mobilním telefonu) aktuální jmenný seznam přítomných osob, z jaké jsou společnosti, zda mají správné platné pracovní povolení, případné další záznamy vázané k danému objektu či prováděné činnosti. Stejné informace mohou být dostupné na dalších místech v organizaci, typicky informační stěna na centrálním monitoringu, jednotka HZS, nebo jiné složky podnikové bezpečnosti. V případě havárie na výrobní jednotce, je tedy příslušným útvarům okamžitě dostupná informace o počtu osob na daném místě. Na obrázku níže vidíte ukázku vyhodnocení osob na příslušném pracovišti. Červený záznam znamená, že pracovník opustil pracoviště bez řádného odhlášení.

Elektronická registrace na Digitální bráně je povinná pro všechny osoby, které se podílejí na realizaci prací, t.j. zaměstnancům společnosti, zaměstnancům zhotovitelů a jejich dodavatelům na základě uzavřených smluvních vztahů (kontraktoři). Registrace platí i pro osoby, které se pohybují na objektu, mimo zadání dané akce, typicky návštěvy za účelem jednání či koordinace prací. Podmínkou provozu registračního systému je vybavení všech osob trvalou či dočasnou identifikační kartou při vstupu do areálu, typicky pomocí přístupového nebo návštěvního systému.

Další nespornou výhodou Digitální brány je možnost zpětného vyhodnocování informací o počtu osob na jednotlivých pracovištích, ale i o celkovém času osob stráveném (odpracovaném) za určité období. Tento čas je evidován na jednotlivé konkrétní osoby, ale rovněž sumarizován za dodavatele či jejich kontraktory. Společnost tak získává velmi účinný a efektivní nástroj na kontrolu plnění smluv svých dodavatelů.

Pokud je systém integrován např. s přístupových systémem, získává společnost ucelenou historii o pohybu osob po areálu a může efektivněji sledovat dodržování pravidel HSE. Mohou být např. automaticky reportovány případy, kdy pracovník označí přítomnost na konkrétní výrobní jednotce, ale mezitím „odejde“ mimo areál společnosti, apod.

Další možností pro zvýšení bezpečnosti je integrace s kamerovým systémem, provádění videoanalýzy obrazu a  využití umělé inteligence. V současné době je možné pomocí kamer nejen obrazově sledovat a nahrávat určitý prostor, ale současně v reálném čase z kamer získávat data formou zpráv či notifikací, které mohou být pro daný prostor důležité z pohledu HSE. Jedná se např. o varování při vstupu osoby do vyhrazené zóny, rozlišené směru pohybu osob/vozidel, či aktuálně novinky v oblasti detekce obličeje.

Máte zájem o bezpečností řešení u Vás ve firmě?
Kontaktujte nás nebo volejte 222 746 300.