Úvod > Novinky

Novinky

29. 05. 2018

Dovolte, abychom Vás informovali, že byl aktualizován SW Aktion CLOUD pro kontrolu přístupu a evidenci docházky.

NOVÉ FUNKCIE

Nový design a vylepšenie webovej aplikácie

Modernejší, prehľadnejší a rýchlejší.

Filter pre vyhľadávanie

Pohodlnejšie fulltext vyhľadávanie vo všetkých stĺpcoch naraz.

Podpora GDPR procesov

V súvislosti s platnosťou nového NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) od 25. 5. 2018 boli do SW pridané a upravené funkcie pre zmazanie osobných údajov osôb, pridaná história zmeny osobných údajov v detaile osoby a pseudonymizácia osobných záznamov pri exporte dát pre servisné účely (podporu).

Rýchly výber

Pri ručnom pridávaní priechodov je možné vybrať predefinované akcie typu príchod, odchod, prerušenie, celodenná neprítomnosť a ďalšie.

Funkcia zámok

Ručné zadanie 2 akcií je teraz vylepšené o funkciu zámku, ktorý automaticky nastaví opačný smer a rovnakú mzdovú zložku pre priechod. Pri neaktívnej funkcií je zadávanie rovnaké ako doteraz.


pdf Návody a videonávody Aktion CLOUD

Archiv novinek