Úvod > Aplikace > Systém pro rozpoznání obličeje

Systém pro rozpoznání obličejeVše, co potřebujete k Vaší identifikaci, máte neustále k dispozici. Vaši identitu!

V dnešním rychle měnícím se světe s rostoucími nároky na bezpečnost IT technologií je zpomalování průchodů přístupovými systémy nepřijatelné. Současné systémy splňující bezpečnostní požadavky s sebou přinášejí okolnosti, které vedou ke zpomalování jejich použití. Tyto systémy využívají řadu různých identifikátorů (čipy, karty, PIN, otisky prstů a jiné), které přinášejí určité nevýhody, nejčastěji sem patří např. zapomenutí, ztráta, poškození a jiné příčiny.

Na základě těchto podnětů přinášíme řešení s produktovým názvem Aktion.KAMERA, které posouvá evidenci docházky a kontroly přístupu do jiných rozměrů. Toto řešení zahrnuje docházkový a přístupový systém Aktion a kamerový přístupový systém IMID od společnosti FST21.

Kontaktujte nás

Vyberte řešení:

* údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Revoluční přístupový systém rozpoznání identity

Systém Aktion.KAMERA usnadňuje každodenní použití, odstraňuje nedostatky běžných systémů a zároveň zvyšuje bezpečnost přístupových systémů. Systém pracuje na principu rozpoznání obličeje a analýzy chování konkrétního uživatele a to již od 4m. Jedná se o jedinečnou identifikaci pohybující se osoby z větší vzdálenosti. Aktion.KAMERA tak umožnuje oprávněným uživatelům pohodlný přístup a zároveň zamezuje vstupu neoprávněných osob. Všechna data jsou automaticky zaznamenávána, mohou tak poskytovat komplexní informace pro analytické nástroje uživatele (např. evidence registrovaných zákazníků).

Kromě toho systém Aktion.KAMERA umožnuje uživateli vytvořit tzv. digitální navštívenku představující jedinečný QR kód, jenž je odeslán konkrétnímu návštěvníkovi, který ji při návštěvě zobrazí na kameru a systém ho identifikuje jako oprávněnou osobu. V případě neočekávané návštěvy lze na mobilní zařízení návštěvníka zaslat okamžitě unikátní kód a autorizovat tak jeho přístup.

Výhody řešení

  • nevyžaduje identifikátor – uživatel nepotřebuje již žádnou kartu, klíčenku, otisk - sám se stává identifikátorem
  • žádné zpomalení průchodu – není potřeba si již pamatovat PIN, hledat kartu nebo čip, několikrát opakovat přiložení prstu, či se nutně dívat v určitém úhlu na konkrétní bod terminálu
  • snímání osoby již od 4m – dveře, turniket nebo jiné zařízení se otevřou přesně ve chvíli, aby uživatel nebyl omezen v jeho průchodu - není tak potřeba se vůbec zastavit
  • nejbezpečnější řešení přístupu – nehrozí ztráta a následné zneužití identifikátoru
  • marketing, prodej a péče o zákazníka – již žádné registrační karty - online evidence registrovaných zákazníků, přizpůsobení nabídky konkrétnímu zákazníkovi

Docházkový a přístupový systém Aktion.KAMERA zahrnuje docházkový terminál Aktion a biometrický přístupový systém IMID. Toto řešení lze použít jak pro aplikace evidence docházky, tak pro evidenci průchodů.

Princip řešení

Systém kontroly vstupu IMID Access
IMID je biometrický přístupový systém vyvinutý firmou FST biometrics. Identifikace identity je rozpoznávána pomocí IP kamery. Zajišťuje porovnání a následné vyhodnocení mezi kamerovým snímkem obličeje a snímky uloženými v interní databázi. V případě, že dva snímky navzájem souhlasí, jsou z tohoto systému odesílána data do docházkového terminálu Aktion.

IP KAMERA
IP kamera disponuje funkcí pro automatické rozpoznání pohybu. V případě, že zaznamená příchod osoby, začne snímat její obličej a jednotlivé snímky posílá přes ethernet na server Aktion.KAMERA.

Docházkový a přístupový systém AKTION
Při rozpoznání autorizované osoby systémem IMID dochází k otevření vstupních dveří, turniketu, závory nebo jiného zařízení. Data evidence docházky se dále odesílají do SW Aktion.NEXT.

POE SWITCH
PoE (Power over Ethernet) switch přijímá a odesílá data a zároveň napájí docházkový terminál včetně IP kamery. Výsledkem je úspora kabeláže a jednoduchost zapojení.

null

Konfigurace systému
Docházkový terminál s dotykovým displejem AXT-300/310, AXT-500/510, s klávesnicí TSC-300/310, TSC-500/510
IP kamera AXIS, 5 MP, WDR high-end dome kamera
Switch Cisco PoE mini switch
Software Aktion.NEXT, IMID Access

Docházkový a přístupový systém Aktion.KAMERA je řešení vhodné pro menší i větší společnosti, soukromé firmy, bytové jednotky a ostatní objekty.

Systém lze propojit se vstupními dveřmi, turniketem, závorou nebo jinými zařízeními. Praktické využití tohoto systému naznačuje typická ukázková případová studie.

Obchod s prodejem luxusního oblečení

Požadavky: null

Firma "XXXYYY Prague s.r.o." prodávající luxusní značkové oblečení v centru Prahy potřebuje v rámci zlepšování komunikace se zákazníky vyřešit, jakým způsobem rozpoznat, že do obchodu vstoupil stálý zákazník.

Tato informace je pro firmu velmi důležitá z toho důvodu, že pro stálé zákazníky nabízí bonusový program různých slev a také mají zájem konkrétnímu zákazníkovi přizpůsobit prodejní nabídku tak, aby mu co nejvíce vyhovovala. Firma tedy potřebuje zjistit, že konkrétní zákazník vstoupil do obchodu a zároveň okamžitě obdržet relevantní informace o tomto zákazníkovi.

Požadavkem na základní informace o konkrétním zákazníkovi zahrnují následující data:

  • celková hodnota všech nákupů
  • jaké zboží bylo obsahem posledních nákupů
  • výše slevy pro daného zákazníka na konkrétní zboží
  • jak často obchod navštěvuje a zda vždy něco zakoupí
  • jestli obchod navštěvuje sám nebo s rodinou

Všechny tyto základní informace potřebuje prodejce obchodu okamžitě vyhodnocovat prostřednictvím moderního tabletu.

Dále firma v současnosti zaměstnává 20 pracovníků a do budoucna výhledově počítá s dalšími pobočkami v ČR a potřebuje vyřešit, jakým efektivním způsobem vést evidenci docházky. V současnosti firma nepoužívá žádný docházkový systém, zaměstnanci tak nejsou kontrolováni, ve výkazech docházky se objevují chyby a poměrně často také odlišnosti od skutečnosti.

Řešení:

Do obchodu bude instalován docházkový a přístupový systém Aktion.KAMERA. V případě příchodu registrovaného zákazníka do obchodu, obsluha ihned bude vědět, že konkrétní zákazník prodejnu opět navštívil. Na mobilním tabletu či jiném zařízení okamžitě uvidí všechny požadované informace.

Reálná ukázka evidence příchodů stálých zákazníků

V případě evidence docházky při příchodu zaměstnance na pracoviště systém Aktion.KAMERA vyhodnotí konkrétního pracovníka a umožní mu přístup na pracoviště s tím, že data o příchodu na pracoviště budou zaznamenány v docházkovém systému a systémem dále zpracována pro evidenci docházky konkrétního pracovníka.

Reálná ukázka evidence docházky zaměstnanců